STOWARZYSZENIE DZIEDZICTWO KULTURY (KRS: 0000368496, NIP: 6351817221, REGON: 241761241)

 
 
 
 
 
 
 
Mapa
Satelita
Członkowie Zarządu:

Nazwisko i imię:Funkcja lub stanowisko:
Grażyna Górecka Prezes
Jerzy Moskała Wiceprezes
Marcin Moskała Skarbnik
Józef Swoboda Sekretarz
Marek Piotrowski Członek Zarządu
 Sposób reprezentacj: OŚWIADCZENIA I AKTY PRAWNE, ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I MAJĄTKOWE DO KWOTY UCHWALONEJ PRZEZ ZARZĄD, PODPISUJĄ W IMIENIU STOWARZYSZENIA ŁĄCZNIE: PREZES ZE SKARBNIKIEM LUB NA PODSTAWIE UPOWAŻNIENIA PREZYDIUM - INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZD
Status OPP: NIE
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2010-10-21
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 2010-10-21
Poczta: Łaziska Górne
Kod pocztowy: 43-170
Ulica: Cieszyńska 22A
Miejscowość: Łaziska Górne
Gmina: ŁAZISKA GÓRNE
Powiat: MIKOŁOWSKI
Województwo: śląskie
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Data rozpoczęcia działalności: 2010